Cursus in Friesland.nl

Een leven lang leren. Je kunt meer dan je denkt!

Je talenten ontdekken en ontwikkelen? Een opleiding volgen om je loopbaan een nieuwe impuls te geven? Een taal (beter) leren? Behoefte aan nieuwe uitdagingen of verdieping? Gewoon zin om iets moois te maken in een boeiende cursus? Anderen ontmoeten met dezelfde interesses? Leren is een effectieve en ook leuke manier om betrokken te zijn bij de maatschappij en de maatschappij te betrekken bij jou! Friesland heeft veel te bieden, ook voor volwassenen en jongvolwassenen. Deze site www.cursusinfriesland.nl wijst de weg naar nieuwe kansen en mogelijkheden.

Kijk op het ‘prikbord’ en klik naar het aanbod van deze organisaties.

Leer voor een beroep

Afûk | Friesland College | NHL | Nordwin College | ROC Friese Poort | Stenden

Leer voor je plezier

Afûk | Folkshegeskoalle Schylgeralân | Nordwin | ROC Friese Poort | Volksuniversiteit Fryslân | Stichting Welzijn Centraal Leeuwarden


Contact

Redactie: Friesland College, School voor Volwasseneneducatie & Algemeen Vormend Onderwijs, a.birkhoff@fcroc.nl of Nordwin College, afd. Cursus & Contract, p.vdwerff@nordwincollege.nl

Colofon

Deze website is een initiatief van een aantal maatschappelijke instellingen voor onderwijs en educatie voor (jong)volwassenen in Friesland in het kader van het Festival van het leren.

Zie www.festivalvanhetleren.nl